SAK:n hallitus vaatii lopettamaan työttömyysturvaleikkaukset

SAK:n hallitus vaatii, ettei kiristyksiä työttömyysturvaan toteuteta ja niiden valmistelu lopetetaan puoliväliriihessä.

Työttömäksi joutuneiden arkea kiristetään samaan aikaan, kun byrokratian purkutalkoot etenevät elinkeinoelämässä, SAK:n hallitus arvostelee.

SAK:n hallitus huomauttaa, että aktiivimallin lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan työttömien aktiivisuuden seuraamiseen myös toista mallia ja samalla lisää kiristyksiä karensseihin.

SAK ei ole allekirjoittanut eikä allekirjoita aktiivimallia, joka tosiasiassa on vain uusi kiristys työttömyysturvaan. Malli oli alun perin määrä sovittaa yhteen käytössä olevaan karenssijärjestelmään, mutta tilanne on muuttunut syksyllä sovitusta. Näyttöä ei ole myöskään siitä, että työttömyysturvasta leikattavat rahat pysyvät työllistämisen edistämisessä. On täysin auki, mitä palvelua työttömät ylipäätään voivat saada vuoden 2019 jälkeen, suomii SAK:n hallitus.

Suomen suurimman palkansaajakeskusjärjestön hallitus painottaa, että aktiivimalliksi nimettyjen leikkausten sijaan työttömyysturvasta pitää kehittää aidosti oma-aloitteisuutta tukeva malli. Aktiivimallissa ei ole kyse aktiivisuudesta. Työttömiä tukisi esimerkiksi omaehtoisen opiskelun helpottaminen, SAK:n hallitus toteaa.

SAK muistuttaa, että Suomessa työttömien sanktiot ovat jo nyt muihin Pohjoismaihin verrattuna kohtuuttoman kovia. Työnhaun valvonta puolestaan on vähäisempää.

SAK:n tavoitteet puoliväliriiheen on luettavissa kokonaisuudessaan www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset